Kontakter

Styrelse

Idrottskommitté

Utflyktskommitté

 

                MUSIK!                                       Martinos Orkester  med Elvis 4ever, Gunilla Josefsson, Benny Torstensson, Patrik Andersson  Lördagen den 2 oktober  kl 18,00 Anmälan till Alf C 070 563 91 80 Snarast! Frivillig samling i DHR - lokalen med landgång kl 15.30  Buss  Välkomna!

Bio för daglediga!          Onsd. den 6 okt. kl 14.00  I Kulturhuset Markaryd Filmen "Min pappa Marianne" visas pris 80.-  Välkomna!

Vi reser till Ullared den 7 oktober avresa från Esplanaden kl 9.00 Pris 150.- Anmälan till                               Ewa Svensson  070-3438985

Höstfest den 9 okt. kl 18.00 i Timsfors FH.    Underhållning Pris 100.- Anmälan senast den 4 okt till Kent 070-6551495    VÄLKOMNA!

Vi bada lördagar kl 13.30. i Hannabadet

 

Nu börjar aktiviteterna!

Kortspel onsdagar kl 16.00 i DHR lokalen

Bingo den 2och 4 Torsdagen i månaden  kl 18.30 i DHR lokalen

Bowling måndagar kl 15.00 Bowlinghallen.

Sy och Stick 1och 3 Torsdagen i månaden  kl14.00 i DHR Lokalen.

Bowlingen är igång sen tidigare Tisd, Torsd och Söndagar  Kl:13.00 

Välkomna på aktiviteterna

 

Fixar-IT-tjänsten är igång igen för att hjälpa och bistå personer över 65 år.  Fixaren  är Ola Borgstedt kontakta Ola vardagar mellan 9-11,00 på tel: 0433-738 82 Tjänsten är gratis! Materialkostnader får man stå för!

 

Styrelsen 2020

Styrelsen

Ordförande

Eva Teljebrant
Kurirvägen 18, 285 34 Markaryd
markaryd@dhr.se
Tel: 0433-108 90
Mob: 0703-51 69 53

Vice ordförande

Mona Gustafsson
Grenvägen 3
285 34 Markaryd
                                                                       monamarkaryd2@hotmail.com
                                                                      Tel: 0702 24 61 72

Sekreterare                                    Kassör:

Ann-Margret Andersson                                           Marita Svensson
Åmotsvägen 7, 285 37 Markaryd                             Tegnérvägen 7 A,                                          ann-margret.a@telia.com                                         312 60 MELLBYSTRAND
Tel: 0433-124 90                                                       marita800@yahoo.se
Mob: 070-236 22 77                                                  Mob: 070- 763 37 54

Ledamot

Lena Johansson
Trebyvägen 10
285 34 Markaryd                                   Tel: 0433- 714 29
 matsolena-44@hotmail.com
 Mobil:073-080 22 90

 Ledamot

 Kent Nilsson
 Skärmvägen 12
 285 34 Markaryd
 Mobil: 070-655 14 95 

Ledamot 

Ingrid Glimmergård                                        Broddesgatan 13                                                    285 33 Markaryd                                                  Mobil:076-811 90 48

Suppleanter

Lars Jönsson. Tel: 070-344 03 71 

Ewa Svensson  Tel: 070 343 89 85                   

Pressombud

Ann-Margret Andersson Tel: 0433-124 90

Copyright DHR Markaryd 2013
Producerad av InternetEx.se

DHR Markaryd - Åsgatan 3F, 285 38 Markaryd
Tel: 0738-212550 - E-post: dhr767@telia.com